temp-afb

Leden DCoP

Aantal leden
DCoP op
dit moment:
280

Informatie over het lidmaatschap

 

Het DCoP kent een institutioneel, een industrieel en een individueel lidmaatschap. De lidmaatschapsperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en is jaarlijks opzegbaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het kalenderjaar wordt een evenredig deel van het afgesproken contributiebedrag in rekening gebracht. Facturen worden jaarlijks in november verstuurd en hebben betrekking op het daaropvolgende kalenderjaar.

 

Institutioneel

Bij het aangaan van een institutioneel lidmaatschap kunnen alle vaatchirurgen, dermatologen, flebologen, arts-assistenten, vaatlaboranten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, kortom alle in de flebologie geïnteresseerden van dat behandelcentrum zich registreren als lid van het DCoP. Degenen die zijn geregistreerd ontvangen de mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc. Ook krijgen zij toegang tot het besloten deel van de DCoP website.

 

Het logo van het behandelcentrum wordt in de roulerende institutionele banner op de DCoP website geplaatst.

 

Het behandelcentrum gaat het lidmaatschap aan en betaalt contributie. De hoogte van die contributie wordt in overleg met het bestuur bepaald op basis van het aantal veneuze behandelingen van het behandelcentrum en bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 3.000,-.

Wilt u institutioneel lid worden van het DCoP of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

Industrieel

Lidmaatschap van een bedrijf kan worden aangevraagd bij het DCoP bestuur. Werknemers van dat bedrijf kunnen zich registreren bij het DCoP. Degenen die zijn geregistreerd ontvangen de mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc. Ook krijgen zij toegang tot het besloten deel van de DCoP website.

 

Het logo van het bedrijf wordt in de roulerende industriële banner op de DCoP website geplaatst.

 

De hoogte van de contributie wordt in overleg met het bestuur bepaald op basis van het aandeel op de veneuze markt en bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 4.950,-.

Wilt u industrieel lid worden van het DCoP of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

 

Individueel

Een individu kan ook een lidmaatschap aangaan met DCoP. Degene die het individuele lidmaatschap aangaat ontvangt de mailingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de ledenvergaderingen etc. Ook krijgt deze persoon toegang tot het besloten deel van de DCoP website.

 

De hoogte van de contributie van een individueel lidmaatschap bedraagt € 500,-.

 

Gepensioneerden kunnen individueel lid worden voor een bedrag van € 75,- per jaar.